5 ตำแหน่ง นวดกดจุดป้องกันตาเสื่อม ช่วยการมองเห็น

นวดกดจุดป้องกันตาเสื่อม

ปัจจุบันมีการนำศาสตร์ด้านการนวดมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคต่างๆ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการนวดเพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งมีผลงานวิจัยมากมายที่ระบุว่ามีประสิทธิภาพและทำให้อาการปวดหลังดีขึ้นอย่างชัดเจน และเรายังใช้การนวดเพื่อรักษาอาการผิดปกติในตำแหน่งต่างๆของร่างกาย เช่น แก้โรคหัวไหล่ติด แก้โรคไมเกรน นวดนักกีฬา และเชื่อว่าการนวดนั้น สามารถบำบัดและป้องกันโรคได้จริงๆ เพราะมีความเชื่อมโยงกับการทำงานของร่างกาย ทั้งระบบเลือด ระบบประสาท และการเคลื่อนไหว

การนวดกดจุดกระตุ้นการมองเห็น เพื่อป้องกันปัญหาสายตาเสื่อมก่อนวัยอันควร เช่น สายตายาว จะอาศัยหลักการกดนวดกล้ามเนื้อระดับลึก เพื่อกระตุ้นตัวรับหรือรีเซ็ปเตอร์ในกล้ามเนื้อให้ส่งกระแสประสาทไปยังบริเวณต่างๆ ตามจุดที่เราต้องการและทำให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาที่หดเกร็ง และตึงตัวคลายตัวได้ จึงส่งผลให้เลือดนำพาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงดวงตาได้ดียิ่งขึ้น

 

ตำแหน่งนวดกดจุดมีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ 1 การนวดและกดจุดบริเวณกล้ามเนื้อบ่าทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้กล้ามเนื้อ Trapezius คลายตัวลง ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงศีรษะ และดวงตาได้ดียิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการเคลียร์พื้นที่ เพื่อให้ส่งเสบียงอาหารได้ง่ายขึ้น

วิธีนวด ใช้ปลายนิ้วมือทั้ง 4 กดคลึงบริเวณกล้ามเนื้อบ่าทั้งสองข้าง เริ่มจากกระดุมหัวไหล่ไปจนถึงตำแหน่งโค้งคอ (จุดตั้งฉากระหว่างบ่ากับคอ) นวดเข้าและออกสลับข้าง ข้างละ 3 รอบ

ตำแหน่งที่ 2 การนวดและกดจุดบริเวณกล้ามเนื้อคอหรือกล้ามเนื้อ Trapezius ให้คลายตัวลง เพื่อให้เกิดการไหลเวียนเลือด ซึ่งจะนำพาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงศีรษะได้ง่ายขึ้น แถมยังลดอาการปวดศีรษะได้ดีอีกด้วย

วิธีนวด ใช้ปลายนิ้วมือทั้ง 4 กดและคลึงบริเวณกล้ามเนื้อคอ เริ่มจากตำแหน่งโค้งคอ (จุดตั้งฉากระหว่างบ่ากับคอ) ไปจนถึงบริเวณฐานกะโหลก หรือกระดูกคอโดยต้องนวดในทิศทางขึ้นอย่างเดียว ห้ามนวดลง ทำ 3 รอบ

ตำแหน่งที่ 3 การนวดและกดจุดบริเวณหัวคิ้วทั้ง 2 ข้างหรือกล้ามเนื้อ Corrugator เพื่อให้กล้ามเนื้อใบหน้าหด

เกร็งน้อยลง คลายตัวมากขึ้น กระตุ้นให้เลือดและลมไปเลี้ยงบริเวณดวงตามากยิ่งขึ้น
วิธีนวด วางนิ้วหัวแม่มือไว้บนคิ้วทั้ง 2 ข้าง กดและดันขึ้นเบาๆ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที

ตำแหน่งที่ 4 การนวดและกดจุดบริเวณหางตาทั้ง 2 ข้าง หรือกดกล้ามเนื้อตา Orbicularis Oculi เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณดวงตาคลายตัวมากขึ้น และกระตุ้นให้เลือดและลมไปเลี้ยงบริเวณดวงตามากขึ้น
วิธีนวด วางนิ้วชี้ไว้บนหางตาทั้ง 2 ข้าง กดและดันขึ้นเบาๆ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที

ตำแหน่งที่ 5 การนวดและกดจุดบริเวณหัวตาทั้ง 2 ข้าง หรือกดกล้ามเนื้อตา Orbicularis Oculi เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณดวงตาคลายตัวมากขึ้น และกระตุ้นให้เลือดและลมไปเลี้ยงบริเวณดวงตามากขึ้น
วิธีนวด วางนิ้วชี้ไว้บนหัวตาทั้ง 2 ข้าง กดและดันขึ้นเบา ๆ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที

สำหรับการนวดกดจุดทั้ง 5 ตำแหน่งนี้ ถ้าเราสังเกตจะพบว่า เป็นตำแหน่งกดจุดที่ปลอดภัยและไม่ใช่การ

กดลงบนดวงตาโดยตรง ซึ่งมีอันตรายและการเริ่มนวดตั้งแต่บริเวณบ่าและคอนั้น จะช่วยลดอาการปวดบ่าปวดคอได้อีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
จองนวด LINE : @feelgreat_bkk
📞โทร: 065-529-9491